МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ХОРОО

1.      Залуучуудын хорооны дарга СБЭМТ-ийн статистикч эмчҮЭ-ийн хорооны дарга Д.Мөнхжавхлан

2.      Нарийн бичгийн даргаар МЭМАҮЭ-ийн холбооны нягтлан бодогч Т.Норжинсүрэн

3.      Тэргүүлэгчээр Г.Ган-ЭрдэнэЯ.Цолмон, Н.Мөнхбат, Д.Өлзиймаа, Э.Санжаа

 

 

МЭМАҮЭ-ийн Холбооны тэргүүлэгчдийн

2014 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн

05 тоот тогтоолын хавсралт

 

МЭМАҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ДЭРГЭДЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Зорилго, үйл ажиллагааны зарчим

1. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөний залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх, нийгмийн баталгааг хангах, МҮЭ-ийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, сургалт, семинар, кампанит ажил болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулах, олон улсын байгууллагын бодлого шийдвэрийг үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд  оршино.

2. Залуучуудын хорооны ажиллах журмыг Залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн хурлаар сайшааж тэргүүлэгчдийн хурлаар батална.

3.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь Монгол улсын хууль, МҮЭ- ийн холбооны дүрэм, МЭМАҮЭ-ийн холбооны дүрэм   болон энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

Хоёр.Бүтэц, бүрэлдэхүүн

1.    МЭМАҮЭ-ийн холбоо нь дэргэдээ Залуучуудын хороо байгуулж ажиллуулна.

2.  Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороод нь дэргэдээ залуучуудын хэсгийг байгуулж ажиллуулна.

3. МЭМАҮЭ-ийн холбооны залуучуудын хороо болон Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хорооны залуучуудын хэсгүүд нь 35 хүртэлх насны гишүүдтэй байна.

4.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны  Залуучуудын хорооны эрх барих дээд байгууллагыг салбарын холбооны ажлын албаны залуу ажилтнууд болон үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хорооны залуучуудын хэсгийн ахлагч нар бүрдүүлнэ.

5. Бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурлын хоорондох үйл ажиллагааг хорооны   Удирдах зөвлөл зохицуулж удирдана.

6.  МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурал нь жилд нэгээс доошгүй удаа хуралдана.

7.   МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны  удирдах зөвлөл,  дарга, нарийн бичгийн даргыг бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2 жилийн хугацаагаар  сонгоно.

Гурав. Хорооны бүрэн эрх

1. Залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, тэднийг үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах.

2. МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хуралд эрхэлсэн  ажлын чиглэлээр асуудал оруулах шийдвэрлүүлэх.

3. МЭМАҮЭ-ийн холбооны төлөвлөгөөнд асуудал оруулах мэргэжил, үйлдвэрлэлийн болон нутаг дэвсгэрийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоодтой хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай мэдээ, судалгааг гаргуулж авах

  4.   Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт болон бусад  асуудлаар үйлдвэрчний эвлэлийн залуу гишүүдийн дунд төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах.

Дөрөв. Хорооны үүрэг

1. Залуучуудын талаархи МҮЭХ, МЭМАҮЭ-ийн холбооны бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх сургалт, компанит ажил зохион байгуулах, санал боловсруулах.

2.   Залуучуудын нийгмийн баталгааг хангах,тэдний эрх ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар төр засаг, эзэд захиргаанд санал хүсэлт, шаардлага тавьж үйлдвэрчний эвлэлүүдийн дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлүүлэх.

3. Үйлдвэрчний эвлэлийн залуу удирдагчдын сургалтыг холбогдох байгууллагатай хамтран бэлтгэх, удирдах ажилд залуучуудыг бэлтгэх тэдний нэрийг дэвшүүлэх , залуучуудын байгууллагатай хамтран ажиллах

4.  ҮЭ-ийн зорилго, үйл ажиллагааны талаар залуучуудад мэдлэг олгох, мэдээлэл өгөх, сурталчлах.

Тав. Хорооны ажиллах журам

1.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны ажлыг дарга удирдана. Хорооны дотоод ажлыг нарийн бичгийн дарга хариуцна.Хорооны удирдах зөвлөлийн хурлыг шаардлагатай үед хуралдуулна.

2.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь хуралдаж хэлэлцсэн асуудлаараа санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж тэргүүлэгчдийн хуралд оруулна.

3.    МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь эрхэлсэн ажлын чиглэлээр олон улсын төрийн болон төрийн бус  байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой ажиллаж, залуучуудын эрх ашгийн төлөө тэмцэж байгаа иргэд, байгууллага, эвсэл хөдөлгөөнийг дэмжинэ.

4.   МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь эрүүл мэндийн салбарын залуу гишүүдэд хандсан үйл ажиллагаа явуулна.

5. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны явуулах үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг МЭМАҮЭ-ийн холбооны төсөвт санал оруулж тусгуулна.

6. МЭМАҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хороо нь шаардлагатай тохиолдолд МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.

 

--oOo--

 

 
Өвөр Монголын өөртөө засах орны Эрээн хотын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөгчид айлчиллаа.
Дорноговь аймгийн ҮЭ-ийн холбооны албан айлчлалаар Өвөр Монголын өөртөө засах орны Эрээн хотын Ардын их хурлын Байнгын хороо, ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөгчид салбарын ҮЭ-ийн холбоонд айлчилж, хамтран ажиллах санал солилцлоо. ...Дэлгэрэнгүй
АШУҮИС-ийн Харилцааны ур чадварын тэнхимийн багш, док.проф С.Наранчимэг багшаар ахлуулсан "Үйл /чанар/-ийн судалгааны 2 дахь шатны сургалт эхэллээ.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны "Сургалт, судалгааны төв”-ийн танхимд АШУҮИС-ийн Харилцааны ур чадварын тэнхимийн багш, док.проф С.Наранчимэг багшаар ахлуулсан "Үйл /чанар/-ийн судалгааны 2 дахь шатны сургалт эхэллээ.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ҮЭ-ийнхэн “Сургалт судалгааны төв”-тэй боллоо
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, дэргэдээ иж бүрэн тоноглогдсон, цахим системд холбогдсон орчин үеийн (бичил) “Сургалт, судалгааны төв” байгуулж, өнөөдөр нээлтээ хийлээ.  ...Дэлгэрэнгүй
"Алтан чагнуур" шагналын журам,анкетыг орууллаа.
Сайн байна уу. "Алтан чагнуур" шагналын журам,анкетыг орууллаа. Та бүхэн журмын дагуу материалаа бүрдүүлэн 3 сарын 10-ны дотор ирүүлээрэй. ...Дэлгэрэнгүй
2019 оны "Алтан чагнуур"-ын төрлийг тогтлоо. Тогтоолын хавсралтыг орууллаа.
Сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэе. МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хурал өнөөдөр боллоо. Тус хурлаар 2019 оны "Алтан чагнуур"-ын төрлийг тогтлоо. Тогтоолын хавсралтыг орууллаа.  ...Дэлгэрэнгүй
МУ-ын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандан Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, төрийн албан хаагчдыг нэгтгэсэн ҮЭ-ийн холбоодын нэгдсэн саналыг дэвшүүллээ.
өрийн үйлчилгээг үзүүлж буй төрийн байгууллагууд, төрийн өмчит болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудыг төлөөлж МУ-ын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандан Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, төрийн албан хаагчдыг нэгтгэсэн ҮЭ-ийн холбоодын нэгдсэн саналыг дэвшүүллээ. ...Дэлгэрэнгүй
Б.Мягмар "Эрүүл мэндийн салбар дах хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн өнөөгийн байдал,ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо.
ЭМЯ-наас зохион байгуулж буй "Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн"-д МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар "Эрүүл мэндийн салбар дах хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн өнөөгийн байдал,ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо. ...Дэлгэрэнгүй
2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны Эмэгтэйчүүдийн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.  ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.