Тэргүүлэгчид

Бидний тухай
Х.АРИУНАА

Х.АРИУНАА

МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга
Ч.НАРАНТУЯА

Ч.НАРАНТУЯА

МЭМАҮЭ-ийн холбооны дэд дарга
Л.ЭНХСАЙХАН

Л.ЭНХСАЙХАН

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч /УНТЭ-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга, их эмч/
С.НОРЖМАА

С.НОРЖМАА

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч /ГССҮТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга, их эмч/
Ө.АНХБОЛД

Ө.АНХБОЛД

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч /СЭМҮТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга, их эмч /
Ч.ӨНӨРСАЙХАН

Ч.ӨНӨРСАЙХАН

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч /СХДЭМТ-ийн дарга, Нийслэлийн ӨЭМТ-үүдийн ҮЭ-ийн хорооны дарга/
Э.ЭНХМАА

Э.ЭНХМАА

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч /Наркологийн эмнэлгийн ҮЭ-ийн хорооны дарга, сувилагч/
Д.СОЁЛМАА

Д.СОЁЛМАА

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч /ХУДЭМТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга, Бие тамирын арга зүйч/
Г.ЦЭВЭЛМАА

Г.ЦЭВЭЛМАА

МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч /СХДЭМТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга, их эмч/