Эмэгтэйчүүдийн хороо

Бидний тухай

МЭМАҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОРОО

Ч.Нарантуяа

МЭМАҮЭ-ийн холбооны дэргэдэх Эмэгтэйчүүдийн хорооны дарга
МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны нарийн бичгийн дарга

М.Мөнгөнцэцэг

Эмэгтэйчүүдийн хорооны гишүүн
Нийслэлийн шүд эрүү нүүрний төвийн цахим бүртгэлийн ажилтан

Д.Долгор

Эмэгтэйчүүдийн хорооны гишүүн
Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн ахлах сувилагч

С.Мөнхтуяа

Эмэгтэйчүүдийн хорооны гишүүн
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их эмч