Залуучуудын зөвлөл

Бидний тухай

МЭМАҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ХОРОО

Залуучуудын хороо
МЭМАҮЭ-ийн Холбооны залуучуудын хорооны удирдах зөвлөл нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг

Н.МӨНХБАТ

МЭМАҮЭ-ийн холбооны дэргэдэх Залуучуудын хорооны дарга
УАУТХ-ийн Зүү эмчилгээний их эмч

Т.НОРЖИНСҮРЭН

Залуучуудын хорооны нарийн бичиг
МЭМАҮЭ-ийн Холбооны нягтлан бодогч

С.ТЭЛМЭН

МЭМАҮЭ-ийн Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн
СХДНЭ-ийн Мэдээлэл технологийн инженер

Э.АЛТАНБАГАНА

МЭМАҮЭ-ийн Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн
БГДЭМТ-ийн Эс судлаач

М.МАРАЛ-ЭРДЭНЭ

МЭМАҮЭ-ийн Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн
УХТЭ-ийн лабораторийн эмч