Гишүүнчлэл

Гишүүнчлэл

Гишүүнчлэлийн бүртгэл

Албан ёсоор цахим батлах бүхий ERP системын эрх олгоно.

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн хүрээнд эрх ашгаа нэгдэж хамгаалахыг хүссэн бүх төрлийн өмчийн хэлбэрийн байгууллагын ажиллагчид болон их дээд ба мэргэжлийн сургуульд суралцагчдыг ямар нэгэн ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсүүлнэ. Монгол улсад хуулийн дагуу оршин сууж, хөдөлмөрийн харилцаанд оролцож байгаа гадаадын иргэн үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн байж болно.

Хуулийн этгээд (Байгууллага) гишүүнээр элсэх үйл явц

бүртгүүлье! Хамт олны эв нэгдлээр хамтын гэрээгээ байгуулна.
 • 1
  Хамт олны саналаар эвлэлдэн нэгдэх
 • 2
  МЭМАҮЭХ болон УБЕГ-т хүсэлтээ илгээж баталгаажуулах

Хувь хүн (Ажилтан) гишүүнээр элсэх үйл явц

бүртгүүлье! Ганцаараа биш олуулаа байх нь илүү хүчтэй.
 • 1
  Өөрийн шийдвэрээ гаргах
 • 2
  Өөрийн ажлын газрын үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд хандах
 • 3
  Гишүүнчлэлийн бүртгэл хийж идэвхижүүлэх

Холбоо барих +(976) 11-320549
Цахим шуудан healthworkers.mongolia@gmail.com