Шагнал

Гишүүнчлэл

Хүндэт жуух

Мөнгөн шагнал дагалдана.

МЭМАҮЭ-ийн холбооны шагналын журмаар зохицуулагдана.

Хүндэт Тэмдэг

Мөнгөн шагнал дагалдана.

МЭМАҮЭ-ийн холбооны шагналын журмаар зохицуулагдана.

Алтан чагнуур

Тус шагнал нь 15 хүртэл төрөлтэй бөгөөд алдаршуулан сурталчилах үнэ бүхий зүйлс, мөнгөн шагнал дагалдана.

МЭМАҮЭ-ийн холбооны "Алтан чагнуур" шагналын журмаар зохицуулагдана.

Хүндэт өргөмжлөл

МЭМАҮЭ-ийн холбооны шагналд нэр дэвшигч нарыг цахимаар хүлээн авна.

Бусад шагнал

Оны шилдгүүдийг нийт 8 номинациар шалгаруулна.

Шилдэг анхан шатны ҮЭ-ийн хороо, идэвхтэн сонгуультан, түншлэгчийг шалгаруулдаг.